Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Finansowanie wymian młodzieży

Wymiany to działania chyba najbardziej rozpowszechnione przez kolejne programy Komisji Europejskiej działania skierowane do młodzieży. Istniały w każdym okresie programowania, początkowo jako Młodzież dla Europy, Młodzież, Młodzież w działaniu a obecnie Erasmus+.

O Erasmusie pisze się dużo, i raczej nie powinno być problemu za znalezieniem informacji i wsparcia przy przygotowaniu takich projektów.

Jednak sam Erasmus+ to nie jedyny program, który finansuje takie przedsięwzięcia. Istnieją różne inne programy i granty, które umożliwiają sfinansowanie wymian młodzieży – poniżej zestawienie programów działających w latach 2014 – 2015.

W zestawieniu pominąłem różne źródła finansowania, które albo finansują dość szeroko pojmowana współpracę międzynarodową (MSZ, Rita) albo które nazywaja się „wymianami”, ale nie realizują wymian młodzieży zblizonych swoja konstrukcją do tych znanych z Erasmus+ (Polin)

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

http://www.pnwm.org/

kraje uczestniczące: Polska, Niemcy (projekty dwustronne) lub Polska, Niemcy, 3 kraj europejski (projekty trójstronne).

uczestnicy: Od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób). Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tyle samo osób z Polski co z Niemiec.

długość wymiany: Projekt wymiany trwa co najmniej 4 i co najwyżej 28 dni wspólnie realizowanego programu.

Polsko – Litewski Fundusz Wymiany

http://www.plf.org.pl/

kraje uczestniczące: Polska, Litwa

uczestnicy: Młodzi ludzie w wieku 13-30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą (w charakterze opiekunów), które legalnie mieszkają na terenie Polski lub Litwy. Ze względu na dolną granicę wieku uczestników, przewiduje się udział osób powyżej 30. roku życia w roli opiekuna bądź lidera. Od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

długość wymiany: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży.

Fundusz Wyszechradzki

http://visegradfund.org/

kraje uczestniczące: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja (w projekcie minimum 3 kraje)

uczestnicy: nie określone

długość wymiany: nie określone

Międzynarodowa wymiana młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

http://bip.men.gov.pl

kraje uczestniczące: Polska, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Izrael.

Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnera (nie finansowanej w ramach grantu) oraz grupy młodzieży z kraju partnera w Polsce.

uczestnicy: Młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

długość wymiany: nie określona

Polsko-ukraińska współpraca młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

http://bip.men.gov.pl

kraje uczestniczące: Polska, Ukraina

uczestnicy: Młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

długość wymiany: Projekt polega na organizacji spotkań rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce trwającego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

http://www.cprdip.pl

kraje uczestniczące: Polska, Rosja

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

uczestnicy: Młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Minimum po 10, maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

długość wymiany: Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej

http://www.mfa.gov.hu/

kraje uczestniczące: Polska, Węgry

uczestnicy: nie określona

długość wymiany: nie określona

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży (Narodowe Centrum Kultury)

http://nck.pl/polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2/

kraje uczestniczące: Polska, Ukraina

uczestnicy: Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Niezbędne jest zachowanie równowagi proporcji uczestników zadania (zbliżona liczba młodzieży polskiej i ukraińskiej). Liczba uczestników strony przyjmującej nie może być mniejsza niż liczba uczestników strony zaproszonej. Na każdą dziesiątkę uczestników przypada 1 opiekun.

długość wymiany: Program zadania może liczyć nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 dni. Do programu zadania nie wlicza się dni podróży.

CC BY-NC-SA 4.0 Finansowanie wymian młodzieży by Karol Krzyczkowski is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: