Press "Enter" to skip to content

aktywny.blog Posts

Produkt, rezultat, efekt, oddziaływanie – czym to jeść?

Matryca logiczna – doskonałe narzędzie, które ułatwia planowanie projektów, z którego wszyscy świadomie lub nieświadomie korzystamy – zawiera dość precyzyjne wymogi określania efektów naszych działań. Dowiedz się dlaczego tak a nie inaczej się one nazywają i jaki to ma sens.

1 Comment