Press "Enter" to skip to content

Tag: odpowiedzialność

Wolontariat zagraniczny dla osób 30+

Wyjazd na wolontariat zagraniczny to zwykle domena młodzieży. Z perspektywy trzydziesto i czterdziestolatków można tylko patrzeć i zadawać sobie pytanie „co zrobiłem w moim życiu nie tak, że ja nie pojechałem na taki wolontariat”. Bo o ile programów wspierających młodzież jest sporo, o tyle tych skierowanych do osób nie mieszczących się już w definicji „młodzieży” zdecydowanie brakuje. Ale… kilka takich istnieje.

2 komentarze

3 przywileje wolontariusza, o których możesz nie wiedzieć

Wolontariusze na mocy przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie maja zapewnioną prawną ochronę między innymi w postaci ubezpieczenia i unormowania współpracy z korzystającymi z ich działań. Ale przepisy tej ustawy to nie wszystkie przepisy, dotyczące wolontariuszy.

Leave a Comment