Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Gdzie wpisać wolontariat w CV?

Podobno najprostsze pytania są tymi najtrudniejszymi. Pytanie o to, gdzie wpisywać wolontariat w CV jest jednym z nich. Sama kreatywność osób starających się o pracę i wpisująca wolontariat w swoje dokumenty też jest w tym zakresie dość obszerna. Moim zdaniem można jednak dość łatwo nauczyć się jak wykorzystać wolontariat, żeby był w naszym CV atutem. Jak? Nie pisząc o nim.

CV, czyli Curriculum Vitae to nasz życiorys zawodowy ułożony w sposób ułatwiający jego szybkie ogarnięcie rekruterom i HRowcom. Przyjęło się go tworzyć według określonych wzorów, z których ja polecam ten z EURES, bo jest najprostszy i zawiera wszystko to, co w CV powinno się znaleźć.

Najistotniejszą częścią CV jest część opisująca nasze doświadczenia zawodowe. Co ważne nie są one unormowane rodzajem pracy, który wykonujemy i sposobem naszego zatrudnienia. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem stałym, sezonowym, na zastępstwo, zatrudnionym na umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy odbywającym praktyki studenckie, to wszystkie te rzeczy są naszym doświadczeniem zawodowym.

Rodzaj umowy, który podpisujemy, tła prawnego (kodeks pracy czy kodeks cywilny) oraz wynagrodzenia nie ma tu nic do rzeczy.

Liczą się za to:

  • okres, w jakim wykonywaliśmy dane działanie
  • stanowisko, na którym działaliśmy,
  • zakres obowiązków, które realizowaliśmy;

Nie istnieją więc żadne bariery, przez które nie możemy wpisać w doświadczeniu zawodowym wolontariatu.

I podobnie jak nie wspominamy w CV o tym, czy dana praca to była umowa zlecenie / o dzieło, etat czy 1/16 etatu, nie piszemy o tym, że dane działanie było wolontariatem.

A właściwie piszemy o naszych działaniach nie używając słowa „wolontariat”.

Jest tylko jedno ale

Za każdą rzeczą wpisaną w CV powinny stać określone dokumenty potwierdzające nasze działanie. W przypadku wolontariatu formalnego sprawa jest prosta, bo na korzystającym zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na
piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

Gorzej sprawy się mają z każdym wolontariatem nieformalnym, czyli bezpośredniej pomocy innej osobie, czyli bez ochrony ustawowej wolontariusza. W tym przypadku nie mamy żadnego potwierdzenia wykonanych działań. To samo dotyczy wszystkich rzeczy zwyczajowo kwalifikowanych jako wolontariat, ale nie mieszczących się w jego ustawowej definicji, jak na przykład kwestowania w ramach zbiórki publicznej.

Co warto wpisywać

To, co uważasz za stosowne. CV powinno być pisane pod konkretną ofertę pracy, dlatego informacje w nim zawarte powinny podkreślać te kompetencje, które jak najbardziej pasują do stanowiska o jakie się ubiegasz. Jeśli twój wolontariat akurat tam nie pasuje, to może warto go pominąć.

Możesz także rozważyć, czy w twoim CV jest miejsce na wymienianie działań akcyjnych. Jeśli nie masz innych doświadczeń zawodowych, to na pewno taki wolontariat będzie atutem. Ale jeśli zginie wśród innych, długofalowych doświadczeń, to rozważ sens zamieszczania go.

Warto jest na pewno podkreślać wszystkie działania, które pokazują nasze kompetencje społeczne. Każdy wolontariat, podczas którego liderujemy grupie, działamy informacyjnie, współpracujemy z ludźmi z różnych kultur pokazuje te kompetencje, których nie da się nauczyć bez działania.

Czy tylko doświadczenia zawodowe

Wolontariat daje nam szansę na zyskanie jeszcze 2 rzeczy istotnych dla potencjalnego pracodawcy i dobrze wyglądających w CV:

  • Wiedzy – w postaci szkoleń i przygotowania, przez które przeszliśmy jako wolontariusz. Jeśli w ramach naszego wolontariatu korzystający zapewnił nam szkolenia np. z udzielania pierwszej pomocy, obsługi określonego sprzętu, lub podnoszące nasze kompetencje, to warto się nimi pochwalić w CV .
  • Rekomendacji – czyli polecenia nas przez naszych poprzednich przełożonych nowemu pracodawcy. Jeśli chcesz wykorzystać mechanizm rekomendacji, to poinformuj o tym osobę, która takich rekomendacji może ci udzielić i umieść jej imię, nazwisko, stanowisko, nazwę organizacji i numer telefonu w sekcji z informacjami dodatkowymi CV. Czasami sama ta informacji pokazuje, że nie jesteś osobą „znikąd”, a twoje doświadczenia może potwierdzić ktoś inny.

Jeśli wpiszemy wolontariat gdzie indziej w CV

W niektórych wzorach CV istnieją sekcje podsumowujące działalność społeczną. Moim zdaniem są one zupełnie zbędne, bo zawierają informacje nieistotne dla pracodawcy. Jeśli jakaś działalność społeczna daje na doświadczenie zawodowe – to powinniśmy ją wpisać w sekcji opisującej właśnie te doświadczenia. Jeśli nie dają nic, to nie powinniśmy ich w ogóle wpisywać.

Jeśli na stół rekrutera trafią 2 CV z takim samym doświadczeniem zawodowym, to może działalność społeczna przyczyni się do wyboru akurat naszej oferty. Ale rzadko CV są takie same, chyba że startują sami studenci świeżo po studiach. Każda dodatkowa pozycja doświadczenia zawodowego pokazuje kolejny szczebel naszej kariery. Tu lepiej mieć z czego wybierać, niż nie mieć nic.

Na koniec odradzam wpisywanie wolontariatu w informacjach dodatkowych w CV. Nie wiem, czy ktoś je czyta, a jeśli je czyta, to czy mają jakiekolwiek znaczenie na tym etapie rekrutacji.

Mój lifehack na CV

Mam jedno robocze CV, w którym na bieżąco zapisują każde zdobyte doświadczenie, każdy wolontariat, każde szkolenie i istotną konferencję na której jestem. Kiedy szukam pracy wyrzucam z niego wszystko to, co nie pasuje do profilu stanowiska o które się staram i dopiero wtedy układam je graficznie.

Dzięki temu nie muszę się zastanawiać jaki wolontariat odbywałem 4 lata temu i jak właściwie nazywała się organizacja lub wydarzenie, przy którym działałem. To znacznie ułatwia życie.

CC BY-NC-SA 4.0 Gdzie wpisać wolontariat w CV? by Karol Krzyczkowski is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: