Press "Enter" to skip to content

Tag: polityka

Jaki był rok 2016 w wolontariacie

Skończył się kolejny rok, pora więc na moje bardzo subiektywne podsumowanie tego jaki był i co zmienił wolontariacie. Działo się dużo, między innymi na styku rzeczywistości politycznej ze światem pozarządowym. Nie brakowało zgrzytów, ale pojawiły się też ciekawe wydarzenia, które pokazują, że temat wolontariatu będzie się rozwijał niezależnie od jakości polityki.

Leave a Comment

Obowiązkowy „wolontariat” – szansa, czy nieporozumienie?

Dzięki niezbyt udanej wypowiedzi pani minister Anny Zalewskiej dołączyliśmy do grona krajów, w których toczy się dyskusja na temat obowiązku działań na rzecz społeczności dla wszystkich, którzy chcą ukończyć szkołę. Nie jest to dyskusja nowa, ale nareszcie jest prowadzona szeroko, przez różne środowiska.

Leave a Comment