Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

MEN odpowiada na moje pytania o Rok Wolontariatu

O działaniach Minister Edukacji Narodowej i o tym, że rok szkolny 2016/17 został przez nią ogłoszony „Rokiem Wolontariatu” można się było dowiedzieć z artykułu w Naszym Dzienniku, ale nie z dokumentów na stronach MEN. Trochę to dziwne, ale w sumie jaki minister, taka polityka informacyjna. Całe szczęście działa ustawa o dostępie do informacji publicznej, która pozwala dogrzebać się do źródeł i powiedzieć obywatelowi „sprawdzam”.

Po lekturze artykułu trochę się zdziwiłem, bo pani Minister rzuciła hasłami o wolontariacie w szkołach i zapowiedziała finansowanie wolontariatu na niebywałym poziomie. Po przekopaniu w tym samym czasie strony MEN nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Ciężko mi było dojść do tego co minister miała na myśli, dlatego postanowiłem dopytać się u źródeł, jak wygląda w rzeczywistości to, o czym mówiła Minister.

Rok wolontariatu w szkole

Dzięki pytaniom zadanym MEN w trybie dostępu do informacji publicznej kilku rzeczy się dowiedziałem. Poniżej zapis całej korespondencji. Tekst pogrubiony to moje pytania, kursywą odpowiedzi MEN.

Pani Minister ogłosiła rok szkolny 2016/2017 „rokiem wolontariatu”. Proszę o informacje:
1. czy istnieją dokumenty zawierające opis planów działań na ten rok – jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie,

Nie istnieje osobny dokument zawierający szczegółowy opis działań o tematyce wolontariatu na ten rok. Z informacją o tematyce realizowanych otwartych konkursów ofert można zapoznać się na stronie www.bip.men.gov.pl. Wśród tytułów i regulaminów poszczególnych konkursów, w tym pn. „Wolontariat w szkołach i placówkach” dostępny jest także Plan zlecania zadań publicznych na 2016 r., a w 2017 r. będzie zamieszczony Plan zlecania zadań publicznych na 2017 r.

2. czy zamiar ogłoszenia roku 2016/2017 rokiem wolontariatu był konsultowany publicznie – jeśli tak, to proszę o udostępnienie protokołów i uwag z konsultacji,

Przepisy prawa oświatowego nie nakładają obowiązku konsultacji w sprawie ogłoszenia hasła przewodniego na dany rok szkolny. Decyzję w tej sprawie podejmuje Minister, uwzględniając kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażiliwia na potrzeby osób potrzebujących, empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Pani Minister w przemówieniu inaugurującym rok szkolny zapowiedziała „że na wolontariackie inicjatywy ma być przeznaczone ok. 6 mln zł”. Proszę o informacje:
3. czy istnieją dokumenty poza „Planem zlecania zadań publicznych w roku 2016” zawierające informacje o planach finansowania tego zamierzenia

Promocja wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017 będzie finansowana ze środków budżetu państwa oraz cz. 30 w ramach dwóch konkursów ofert:

 • „Wolontariat szkolny”, na który przeznaczono 80 tys. zł. W konkursie złożono 60 ofert z czego 7 najwyżej ocenionych ofert otrzymało dofinansowanie na realizację projektów w szkołach.
 • „Wolontariat w szkołach i placówkach” na realizację, którego przeznaczono jest 2,5 mln zł pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Do Ministerstwa wpłynęło 218 ofert, z czego dofinansowanie otrzyma 28 organizacji pozarządowych.

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wesprzeć działania z zakresu wolontariatu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2016-2017 dofinansuje 95 projektów Wolontariatu Europejskiego na łączną kwotę 3.137.398,24 Euro. Kwota ta pozwala dofinansować około 407 rocznych mobilności wolontariuszy.

4. z jakich źródeł mają być finansowane zapowiedziane przez Panią Minister działania skierowane w związku z Rokiem Wolontariatu do szkół polonijnych

Działania skierowane w związku z Rokiem Wolontariatu do szkół polonijnych finansowane będą z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pani Minister zapowiedziała, że w związku z Rokiem Wolontariatu, że „każdy miesiąc będzie miał swoje hasło, np. wrzesień – sprzątanie świata.”
5. proszę o plan tematów poszczególnych miesięcy na rok szkolny 2016/17

Kalendarz działań wolontariackich Ministra Edukacji Narodowej jest ustalany na bieżąco, w oparciu o plan codziennych obowiązków i wcześniej zaplanowanych zobowiązań ministra. W ramach ogłoszonego Roku Wolontariatu, minister edukacji planuje m.in. udzielać korepetycji z języka polskiego w domu dziecka, aktywnie uczestniczyć w akcjach charytatywnych, odwiedzić dom seniora i dom opieki oraz wesprzeć pracę wolontariuszy schroniska dla zwierząt etc. Wszystkie aktywności będą prezentowane w zakładce „Rok Wolontariatu” na stronie www.men.gov.pl, która zostanie uruchomiona w połowie października.

Pani Minister zapowiedziała powołanie przy MEN Rady Młodzieży oraz rad wolontariatu. Proszę o informacje:
6. czy zamiar ten był konsultowany publicznie – jeśli tak, to proszę o udostępnienie protokołów i uwag z konsultacji,
7. czy istnieje opis procedur wyłaniania członków tej rady – jeśli tak, to proszę o udostępnienie tych dokumentów,

Decyzja w sprawie powołania Rady Wolontariatu przy Ministrze Edukacji Narodowej nie została jeszcze podjęta. Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze
Edukacji Narodowej nie było konsultowane publicznie. Kandydować do Rady mógł każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Nie istnieje opis procedur wyłaniania członków Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członków Rady powołuje Minister Edukacji Narodowej.

Mój komentarz

Wydawało mi się, że jeśli minister coś planuje i ogłasza – na przykład tematykę roku szkolnego, to stoją za tym jakiekolwiek analizy, konsultacje, plany. Jestem zbyt naiwny. Przez ostatnie kilka lat wszystkie hasła lat tematycznych były tak po prostu ustalane przez kolejnych ministrów edukacji.

Nie wgryzłem się w tę tematykę jeszcze na tyle, żeby wiedzieć, czy było to w jakikolwiek sposób ewaluowane, czy to tylko taka sztuka dla sztuki. Temat parkuję do zgłębienia. Na pewno dopytam się po roku szkolnym, jakie były efekty związane z Rokiem Wolontariatu w szkole.

Kwota 6 mln zł na wolontariat to ciekawe zagranie. Jeśli liczycie, że nagle pojawią się nowe konkursy, to się zdziwicie. Nie kalkuluje się to w żaden sposób z Planem zlecania zadań publicznych na 2016 r.. MEN wziął pod uwagę swoją coroczną dotację dla FRSE przyznawaną na trochę innych zasadach. Finansowanie to nie trafi w żaden sposób bezpośrednio na wolontariat szkolny, tylko na mobilności w programie Erasmus+. Taka dotacja idzie do FRSE corocznie, więc nie jest to coś nowego.

Źle zadałem pytanie o wsparcie dla szkół polonijnych. Ale jeszcze nad tym pogrzebię w budżecie MEN.

Zakładka wolontariat istotnie już jest na stronach MEN, ale mało tam informacji. Może pojawią się z czasem.

Co do Rady Wolontariatu – o ile nie oprze się o przejrzyste procedury, tylko na uznaniowości ministra, to moim zdaniem nie będzie działać. Albo będzie radą, której głównym celem i efektem będzie spotykanie się.

Na koniec

Sam wolontariat w szkole może być rozumiany wieloaspektowo. Jeśli interesuje cię ten temat, to zapraszam do mojego innego wpisu.

Naszego Dziennika nie czytam, bo uważam to pismo za kościelno-konserwatywną gadzinówkę. Artykuł wpadł mi z monitoringu mediów.

Tego jak działa dostęp do informacji publicznej uczyłem się od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Wy też możecie dzięki ich e-learningowi.

CC BY-NC-SA 4.0 MEN odpowiada na moje pytania o Rok Wolontariatu by Karol Krzyczkowski is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

6 komentarzy

 1. Aga
  Aga 10 października 2016

  Nasz Dziennik pomylił się Pani Minister z dziennikiem szkolnym, a BIP i strona MEN – to pierdoły. Jak zwykle się czepiamy i to pewnie zagranie polityczne inspirowane przez KOD. taaa. Przykre bardzo

  • Karol Krzyczkowski
   Karol Krzyczkowski 10 października 2016

   W BIPie nie było informacji na zadane tematy. Prosiłem o program Roku Wolontariatu w szkole – dowiedziałem się, że go nie ma i odesłano mnie do BIPu do „tytułów i regulaminów poszczególnych konkursów”… bardzo to wartościowe…

   Co do polityki informacyjnej, to po to są strony rządowe, żeby na nich publikować informacje i zapowiedzi ważne dla otoczenia społecznego. To z nich wolałbym się dowiadywać o tak istotnych dla mnie tematów jak ogłoszenie roku szkolnego „Rokiem Wolontariatu”, a nie z zaskoczenia z wypowiedzi minister w Naszym Dzienniku.

   A jak krytykuję rząd, to jestem z KODu. No ciekawe, ciekawe… Krytykuje głupotę. A że w obecnym rządzie jest jej sporo, to pewno będzie ode mnie dość często obrywał.

 2. Dorota Budacz
  Dorota Budacz 4 listopada 2016

  A czy skądś wiadomo, które konkretnie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowania od MEN na realizację programu szkolnego wolontariatu?

  • Karol Krzyczkowski
   Karol Krzyczkowski 6 listopada 2016

   Jeśli otrzymały dotację z MEN, to te informacje są w BIPie – a dokładnie jest tam lista wyników ocen merytorycznych konkursów razem z informacją o kwocie przyznanej dotacji. Nie oznacza to, że rzeczywiście projekt jest realizowany, bo organizacja może nie podpisać umowy i w ten sposób zrezygnować z dotacji.

   Wszystkie pozostałe informacje o konkursach są tu.

 3. Bogusława Wiśniewska
  Bogusława Wiśniewska 9 kwietnia 2017

  Dzień dobry. W mojej miejscowości jestem koordynatorem wolontariatu. Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej i 15 lat temu założyłam Szkolny Klub Wolontariatu, który był pierwszym klubem w mieście, Mamy liczne sukcesy na swoim koncie i wiele zrealizowanych projektów. Bardzo proszę o kontakt i z kimś kto chciałby współpracować i korzystać z moich doświadczeń. Prowadzę szkolenia dla wolontariuszy i jestem przekonana, że jest to najlepsza metoda na odpowiedni program wychowawczy młodzieży w naszych szkołach.

  • Karol Krzyczkowski
   Karol Krzyczkowski 13 kwietnia 2017

   Jak najbardziej wolontariat w szkołach jest potrzebny! Nawet w przedszkolach powinniśmy uczyć czym jest pomaganie i jak działa nasza społeczność!

   Jednak sposób wprowadzenia „roku wolontariatu” i ministerialna ściema na temat jego finansowania, to działania, które wolontariatowi w szkołach szkodzą. Ministerstwo w ten sposób pokazało, że nie jest partnerem dla szkół i rodziców (co zresztą w ostatnim czasie pokazało wiele razy w różnych aspektach), nie prowadzi dialogu, a obietnice w mediach są ważniejsze od rzeczywistości. Wolontariatu w szkołach bez oparcia w MEN nie da się zbudować, a ciężko oprzeć go na tak pracujących urzędnikach. Rok się skończy, ministerstwo ogłosi kolejny – o innym temacie, obieca gruszki na wierzbie i tyle niestety z tego będzie.

   Zapraszam również na FB na Grupę Wolontariat, gdzie są inni pasjonaci – https://www.facebook.com/groups/379088005264/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: