Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Jak dobrze zaprezentować potencjał organizacji we wniosku o dotację

Oprócz pomysłu na projekt, opisu działań, harmonogramu i budżetu we wnioskach zwykle są pola pozwalające na opis organizacji. Z praktyki wiem, że zwykle lądują tam gotowe opisy na zasadzie kopiuj – wklej. To, jak ważne są informacje, które powinny się w nich znaleźć widać dopiero wtedy, kiedy się taki wniosek ocenia.

Tak, też robiłem przez całe życie ten błąd i kopiowałem tam opisy z  wniosku do wniosku, bez zastanawiania się po co te pola istnieją i czy w ogóle mają jakikolwiek sens. Aż przyszło mi oceniać wnioski składane w otwartych konkursach ofert do Ministerstwa Edukacji Narodowej. I wtedy zrozumiałem to, czego niestety nikt wcześniej mnie nie nauczył. Mam nadzieje, że dzisiejszy wpis pokaże wam, o co w opisie organizacji chodzi.

Cele w projekcie

Na każdym szkoleniu uczą nas, że cele powinny być SMART

 • Specific – Konkretne
 • Measurable – Mierzalne
 • Achievable – Osiągalne
 • Realistic – Realne
 • Time-bound – Określone w czasie

To, czy rzeczywiście takie są, wynika przede wszystkim z opracowanej przez nas logiki interwencji, według której chcemy złagodzić jakiś problem społeczny.

Na etapie oceny istnieje możliwość zweryfikowania celów pod względem tego, jak ułożone są w ciągu przyczynowo-skutkowym i jak zaplanowane są w czasie. Ale oceniający nie są w stanie oglądając sam cel ocenić, czy jest on osiągalny. W niektórych rozwinięciach akronimu SMART pojawiają się inne propozycje słów, ale zawsze jest tam jedna, odpowiedzialna za możliwość osiągnięcia celu.

Ocena osi ągalności możliwa jest, jeśli znamy szerszy kontekst na który składają się przede wszystkim doświadczenia i potencjał organizacji. A te poznamy jeśli… są dobrze opisane we wniosku.

Gdzie pisać o organizacji

Według nowego, wchodzącego w życie 3 września 2016 wzoru oferty realizacji zadania publicznego są to 3 punkty:

 • 11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego
 • 13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
 • 15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych

Co pisać, żeby pokazać swój potencjał

Powyższe 3 punkty teoretycznie pytają o opis naszych organizacji i najczęściej właśnie taki opis się tam wstawia metodą kopiuj-wklej. Jednak to, co powinno się w nich znaleźć zawsze powinno być zmodyfikowane pod opisany we wniosku projekt. Zawarte w nich informacje powinny pokazywać potencjał organizacji pod kątem tych działań, które opisaliśmy w projekcie.

Dobrym porównaniem jest pisanie CV podczas poszukiwania pracy. Czy aplikując się na stanowisko związane z obsługą klienta będziemy pisali o pracy dorywczej na budowie? Naszemu potencjalnemu pracodawcy nic to nie powie – albo w najgorszym wypadku powie, że nie mamy odpowiedniego doświadczenia. Natomiast jeśli aplikujemy do firmy budowlanej, to takie doświadczenie będzie naszym atutem.

Podobnie z naszą ofertę – możemy wymienić dużo projektów, które dotychczas realizowaliśmy, pokazać dorobek naszych specjalistów, ale jeśli nie będzie on pasował do opisanych w projekcie działań, to eksperci mogą ocenić cele jako nieosiągalne z powodu braku doświadczenia organizacji.

O czym pisać

Jeśli mam ograniczyć się do kluczowych dla projektu informacji, to niestety część z naszego dorobku nie zostanie zaprezentowana we wniosku. To nic nie szkodzi samemu projektowi – ważna jest jakość, niż ilość.

Organizacja, która aplikuje o fundusze na realizację projektu ogólnopolskiego i już raz taki projekt z sukcesem zrealizowała, ma większe szanse na otrzymanie ogólnopolskiego grantu, niż organizacja, która zrealizowała 5 projektów ograniczających się do własnego podwórka.

W pierwszej kolejności wpisujemy więc twarde dane, które pozostały nam po przeanalizowaniu podobnych zadań realizowanych dotychczas przez naszą organizację. Może okazać się, że są w naszym przekonaniu niewystarczające do obronienia naszego pomysłu na projekt.

Sięgamy głębiej

Są sposoby, żeby pokazać nasze doświadczenie, skupiając się nie tylko na zasobach własnych organizacji, ale na tych, do których organizacja ma dostęp – bo potencjał organizacji, to nie tylko to, co zamyka się w 4 ścianach biura, ale to także ludzie i otoczenie.

Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego

Kadra, to nie tylko pracownicy organizacji. To także:

 • członkowie organizacji, na doświadczeniach których możemy bazować i których możemy w tym punkcie uwzględnić,
 • wolontariusze, szczególnie ci, którzy dzielą się w ramach wolontariatu swoją wiedzą i kompetencjami,
 • eksperci, z którymi możemy skonsultować nasze działania;

Kompetencje tych osób, to nie tylko te kompetencje, których na co dzień doświadczamy w organizacji, ale także wszystkie te, które wynieśli oni ze swojego dotychczasowego życia zawodowego. Jest to bardzo istotne, kiedy w opieraniu się na wolontariuszach – warto znać ich wszystkie kompetencje.

Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

To nie tylko biuro i sprzęt organizacji. To także:

 • możliwość nieodpłatnego pozyskania lokali i usług od innych podmiotów – na przykład sale szkoleniowe nieodpłatnie udostępniane przez gminę,
 • możliwość nieodpłatnego wypożyczenia lub korzystania ze sprzętu lokalnych partnerów (nie partnerów projektu), inkubatorów, organizacji parasolowych czy zaprzyjaźnionych ngo;

Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych

To nie tylko dotychczasowa działalność organizacji w zadaniach publicznych. To także:

 • doświadczenia nieformalnego partnera/partnerów projektu, z którym zamierzamy współpracować przy projekcie,
 • doświadczenia zdobyte w realizacji projektów, których nasza organizacji była partnerem,
 • doświadczenia z realizowanych inicjatyw własnych, nie finansowanych z żadnego grantu lub finansowanych w ramach działalności statutowej organizacji,
 • doświadczenia z działań realizowanych nie tylko (jak wskazuje nazwa punktu) z zadań publicznych, ale także realizowanych projektów komercyjnych
  • W niektórych przypadkach jest to uzasadnione – jeśli organizujemy komercyjne konferencje lub kampanie społeczne, to pomimo tego, że nie są to działania publiczne, to wiedza i doświadczenie przemawia na nasza korzyść przy realizacji konferencji lub kampanii w ramach zadania publicznego.
 • doświadczenia z realizacji podobnych projektów poza naszą organizacją, ale realizowanych przez naszą kadrę lub wolontariuszy
  • Ten punkt pokrywa się trochę z opisem doświadczeń naszej kadry, ale o ile opis kadry dotyczy osób, to w tym punkcie możemy lepiej opisać same projekty/działania realizowane przez wspomniane osoby.

Dlaczego warto tu opisać także doświadczenia spoza organizacji? Bo jeśli pozyskujemy do projektu lub organizacji osobę, która ma wiedzę i doświadczenie do realizacji jakiegoś działania, to automatycznie potencjał ten ma też nasza organizacja. Dlatego nowa organizacja założona przez trzeciosektorowych wyjadaczy będzie miała o wiele wyższy potencjał, niż organizacja założona przez trzeciosektorowych żółtodziobów.

Na koniec

Tak skonstruowany opis powinien współgrać z opisanym wcześniej projektem. Podczas oceny możliwości jego realizacji ekspert powinien z łatwością stwierdzić, że albo potencjał żyje w organizacji, albo jest w zasięgu osób, które będą ten projekt realizowały.

Jedynym mankamentem tego sposobu opisu jest całkowita rezygnacja z pisania za pomocą kopiuj-wklej, czyli przy każdym nowym wniosku czeka nas kolejna analiza potencjału, otoczenia i doświadczeń nas i naszego otoczenia. Ale jeśli ten punkt ma zaważyć na tym, czy otrzymamy grant, to chyba takie działanie jest tego warte.

Czas poświęcony na pisanie możemy za to oszczędzić odpowiednio przygotowując punkt 1. oferty Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji.

Zobacz też

Na blogu pisałem już o przygotowaniu wniosku:

CC BY-NC-SA 4.0 Jak dobrze zaprezentować potencjał organizacji we wniosku o dotację by Karol Krzyczkowski is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: